Kalimah Wawaran

Nuliskeun kalimah wawaran mah dimimitian ku aksara gede, ditungtungan ku titik (.). Eusina mere nyaho atawa netelekeun ngeunaan hiji hal.

Conto:

(1) Ayeuna Dani geus kelas tilu.

(2). Kasehatan teh penting pisan pikeun urang.

(3) Loba ngadahar lauk matak encer kana uteuk.

Pancen

Susun kecap acak di handap jadi kalimah wawaran!

Contoh : sakola-kamari-heunteu-Maman

  1. Salma – ka – mangkukna – balanja – pasar = ……………………………………..
  2. mah – ieu – poe – ulangan-euweuh = …………………………………….
  3. ka – pageto – Iman – rek – Purwakarta = …………………………………….
  4. Azril – kamari – di -ngusep – empang = …………………………………….
  5. Gian – jeujeur – ayeuna – nyieun = …………………………………….
  6. Jeujeur – Fahri – ayeuna – nyieun – keur = …………………………………….
  7. Ridhan – basa – nguseup – beunteur – meunang = …………………………………….
  8. beunteur – Zaenal – kana – mawa – korang = …………………………………….
  9. lombang – Melisa – runtah – miceun – kana = …………………………………….
  10. maca – Rahayu – dongeng- buku – keur = …………………………………….

Tong hilap absen di kolom komentar ieu! Sumanget diajar 🙂

Continue Reading